Propozice UFL


Logo UFL
Zřizovatel: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Organizátor: pověřené vysoké školy ČR
Vedení Univerzitní florbalové ligy v Plzni:
Systém 2021/2022
Bude upřesněno na základě počtu přihlášených týmů.
Podmínky startu
O počtu zúčastněných týmů a systému soutěže rozhoduje vedení UFL na základě schůzky vedoucích družstev, která probíhá obvykle na začátku října. Její termín a místo konání je v dostatečném předstihu zveřejněno na stránkách www.florbal.zcu.cz. Pro týmy, které se chtějí zúčastnit nadcházejícího ročníku UFL je tato schůzka povinná.
Další podmínky
 • podání elektronické přihlášky do 17.9.2021
 • registrace hráčů do systému UFL (Můj tým->správa týmu->přidej hráče)
  - do 4.10.2021
 • zaplacení soutěžní kauce 1000,-/tým - do 4.10.2021
 • vyplnění formuláře se soupiskou a její odeslání v elektronické podobě na email cervenka@kts.zcu.cz - do 4.10.2021
 • zaplacení členských příspěvků za všechny hráče (za oba semestry najednou!) - do 20.10.2021
 • vyplnění a odevzdání přihlášky do USK (za všechny nové hráče)
  - do 31.10.2021
Startovat mohou studenti a absolventi všech studijních programů (bakalářských, magisterských i doktorandských) veřejných a soukromých vysokých škol ČR a jejich přátelé bez rozdílu věku. Na soupisce každého týmu však musí být minimálně 50 % studentů, doktorandů nebo zaměstnanců ZČU. Každý tým musí mít minimálně 10 hráčů a musí zaregistrovat minimálně 2 rozhodčí do systému UFL.
Členské příspěvky (vstup do USK)
 • student zapsaný na předmět KTS/FL: 100,-/semestr
 • student nezapsaný na předmět KTS/FL: 250,-/semestr
 • absolvent ZČU: 300,-/semestr
 • hráč mimo ZČU (host): 350,-/semestr
Členské příspěvky se platí hotově vedoucímu UFL na oba semestry najednou. Studenti se zapisují na předmět KTS/FL na pondělí nebo středu od 19:30 do 21:30.
Hrací systém a pravidla
Hrací systém a rozpis utkání je zveřejněn na začátku října na stránkách www.florbal.zcu.cz po uzavření počtu zúčastněných týmů. O zveřejnění rozpisu budou informováni elektronicky vedoucí družstev. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpisu soutěže. V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.
Vítěz základní části má právo reprezentovat ZČU na celorepublikovém finálovém turnaji UFL. Soutěž pokračuje vyřazovací částí (play-off), která určí vítěze poháru Worm´s Cup pro daný ročník.
Vítězství v utkání základní části znamená 3 body, remíza 1 a porážka 0 bodů.
O pořadí v tabulce rozhoduje:
 • počet získaných bodů
 • rozdíl skóre
 • vyšší počet vstřelených branek
Pokud výše zmíněná kritéria nemohou o pořadí jasně rozhodnout, je vytvořena minitabulka, ve které figurují pouze dotčené týmy. O pořadí v minitabulce poté rozhoduje:
 • počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
 • rozdíl skóre ze vzájemných utkáních
 • vyšší počet vstřelených branek va vzájemných zápasech
 • celkový rozdíl skóre
 • celkový počet vstřelených branek
 • los
UFL se hraje dle pravidel České florbalové unie.
V případě, že je udělena červená karta, napíše o tom rozhodčí po zápase zprávu vedoucímu UFL, nebo celou situaci popíše do poznámky v zápisu. Zákrokem se následně bude zabývat vedení UFL, které rozhodne o výši trestu provinilého.
Hrací dny a časy
 • pondělí 19:30 - 21:30 - Hala KTS Bory, Univerzitní 14
 • středa 19:30 - 21:30 - Hala KTS Bory, Univerzitní 14
Utkání se hrají 3×12 minut hrubého času. Čas se zastavuje při vyloučení a po gólu. Pokud je rozdíl ve skóre o dvě branky a méně, hrají se poslední 3 minuty na čistý čas. Přestávka mezi třetinami je 90 s. Každý tým má v zápase nárok na jeden timeout trvající 30 s.
Soupiska družstva
Po podání a schválení přihlášky do UFL získá vedoucí družstva přístup do systému na stránkách www.florbal.zcu.cz a je povinen po přihlášení registrovat všechny hráče ze svého týmu do systému. Zároveň je také nutné vyplnit a v elektronické podobě zaslat formulář soupisky na email cervenka@kts.zcu.cz
K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou registrováni v systému, mají zaplacené členské příspěvky a zároveň jsou uvedeni na odevzdané soupisce. Každý hráč přitom může být na soupisce pouze jednoho týmu. Výjimku tvoří brankáři, kteří mohou v ojedinělých případech vypomoct i jinému týmu, pokud se jejich branář nemůže k utkání dostavit.
Každý hráč může přestoupit do jiného týmu, maximálně však 1× za rok a to pouze v přestupním období od 1.10. do 31.12. daného soutěžního ročníku. Po 31.12. bude soupiska týmů uzavřena a nebude již možné přidávat ani nové hráče.
Hráč, který se připojí k týmu až v průběhu sezóny (možné pouze do 31.12.), smí nastoupit k utkání pouze po jeho zaregistrování do systému, zaplacení členských příspěvků a po odeslání a schválení aktualizované soupisky na email cervenka@kts.zcu.cz.
V případě nedostatečného počtu hráčů může za tým výjimečně nastoupit i hráč, který není na odevzdané soupisce, není v systému nebo nemá zaplaceny členské příspěvky, avšak pouze po předchozí domluvě a odsouhlasení vedoucím UFL. Toto jednání je pokutováno, ale nedochází ke kontumaci zápasu. V případě nastoupení hráče načerno bez souhlasu vedoucího UFL následuje kromě pokuty i kontumace v poměru 0:5.
Čekací doba
Čekací doba je 10 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu a pokuta.
Předzápasová příprava
Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti, ale pouze mimo halu, nebo v přilehlých prostorách.
Rozhodčí
Utkání řídí dva rozhodčí registrovaní v systému UFL. Pokud nejsou k dispozici, zajišťuje je pořadatelský tým.
Rozhodčí se registrují na stránkách UFL. V případě, že se chce jako rozhodčí registrovat hráč, který je již v systému veden na soupisce nějakého týmu, je z technických důvodů nutné kontaktovat administrátora, který hráči přidělí přístup i do sekce rozhodčích.
Rozhodčí se zapisují na jednotlivá utkání po přihlášení v systému UFL.
Odměny pro rozhodčí:
 • rozhodčí registrovaný v systému UFL: 80,-/zápas
 • rozhodčí se zkušenostmi s pískáním zajištěný pořádajícím družstvem: 50,-/zápas
 • ostatní: 0,-/zápas
Odměny pro rozhodčí platné od 20.11.2017 (včetně):
 • 50 Kč/zápas/osoba - pískání v rámci povinnosti
 • 80 Kč/zápas/osoba - pískání s tím, že je rozhodčí řádně zapsán na zápas, tj. je vytištěn v zápise
 • 100 Kč/zápas/osoba - pískání obou zápasů s tím, že je rozhodčí řádně zapsán na oba zápasy, tj. přijde pouze pískat (daný den nehraje) a je vytištěn v obou zápisech
Dresy
V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpise utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení, případně se vzít rozlišovače.
Dresy nejsou povinné, avšak družstvo musí mít alespoň trička stejné barvy. Doporučené je také mít dresy opatřeny čísly, které odpovídají číslům hráčů v zápise. Každý hráč musí znát své číslo dresu a na výzvu ho sdělit rozhodčím nebo pořadatelům.
Hráč nesmí nastoupit s číslem dresu (trika) odlišným, než jaké užívá v UFL. Pokud takový dres (triko) má, je povinen na to upozornit rozhodčí a pořadatele před začátkem utkání. Ti to uvedou do zápisu.
Povinnosti týmu
 • Musí mít vedoucího, který za tým vyřizuje všechny záležitosti a komunikuje s vedením UFL.
 • V čas zahájení utkání musí být za tým přítomno alespoň 5 hráčů a brankář. Pokud toto pravidlo nebude splněno po uběhnutí čekací doby (max. 10 minut), zápas bude kontumován v poměru 0:5 a tým zaplatí pokutu – nenastoupení týmu k utkání.
 • Musí včas zaplatit veškeré poplatky (členství v USK + soutěžní kauce)
 • Musí včas registrovat všechny své hráče do systému, odevzdat formulář soupisky týmu a za každého hráče, který dosud není členem oddílu USK ZRTV florbal, odevzdat vyplněnou přihlášku do USK.
 • Musí respektovat rozpis utkání. Tým může podat s předstihem žádost o přesun utkání, které se v závislosti na volných kapacitách v hale pokusí vedení UFL vyhovět. Žádosti podané 8 a méně dní před původním začátkem utkání jsou pokutovány. Žádost podaná v den utkání je považována jako nenastoupení družstva k utkání.
 • Musí vyslat 2 pořadatele na utkání, která pořádá. Pokud nejsou na utkání k dispozici rozhodčí registrovaní v systému UFL, zajístí je pořadatel.
 • Tým je povinen registrovat alespoň 2 rozhodčí do systému UFL.
 • Tým je povinen sledovat aktuality na úvodní stránce webu www.florbal.zcu.cz a řídit se jimi.
Povinnosti hráče
 • Hra fair play.
 • Musí pomoci pořadatelům s postavením a složením mantinelů.
 • Musí znát číslo svého dresu, které odpovídá jeho číslu v zápise.
Pokud je hráč zapsaný na předmět KTS/FL, je podmínkou pro získání zápočtu pravidelná aktivní účast na utkáních UFL, účast na turnajích pro studenty či zaměstnance ZČU, případně pomoc při akcích pořádaných KTS ZČU.
Povinnosti pořadatele
 • Na pořádané utkání se musí dostavit včas minimálně 2 pořadatelé. Ti musí být v hale alespoň 10 minut před vlastním začátkem utkání.
 • V případě, že nejsou na zápas k dispozici rozhodčí registrovaní v systému UFL, zajistí je pořadatel.
 • Před začátkem utkání musí mít pořadatel k dispozici vytištěný zápis o utkání. Ten se nachází na stránkách UFL v sekci Rozpis zápasů pod ikonkou tisku.
 • Pořadatelé musí za pomoci hráčů z obou týmů co nejrychleji postavit mantinely. Zároveň musí být před začátkem zápasu připravena časomíra (k dispozici na vrátnici KTS).
 • Dbá na včasný začátek utkání (první zápas začíná v 19:40, druhý ve 20:25).
 • Musí mít k dispozici alespoň 2 vlastní balóny bílé barvy.
 • V průběhu utkání obsluhuje pořadatel časomíru, rovná mantinely a udržuje hřiště způsobilé ke hře (má povinnost například vytřít mokrou část hřiště po pádu hráče).
 • V průběhu utkání také vyplňuje zápis dle příslušného manuálu. Zápis musí být vyplněn přesně, čitelně a včetně účasti. Vyplněný zápis o utkání odevzdá vedoucímu UFL (popř. zanechá na vrátnici KTS).
 • Po skončení utkání (pokud již nenásleduje další zápas) za pomoci hráčů složí mantinely a dále uklidí hřiště, uvede halu do původního stavu, vrátí časomíru na vrátnici KTS, uklidí a zamkne branky a odevzdá klíče od branek/skříňky.
 • Ihned po skončení utkání je pořadatel povinen vyfotit zápis o utkání a odeslat ho na email cervenka@kts.zcu.cz (zápis musí být čitelný, předmět emailu: UFL - Zápis o utkání).
Povinnosti rozhodčích
 • Přítomnost v hale alespoň 10 minut před začátkem utkání.
 • Musí mít vlastní píšťalku.
 • Řídí utkání spravedlivě, dle pravidel IFF.
 • Hlásí pořadatelům střelce golů, asistující, vyloučené a nástupy gólmanů.
Pokuty a sankce
Základní pokuty:
 • Nenastoupení týmu k utkání: 900,- a kontumace v poměru 0:5.
 • Pozdní příchod týmu k utkání o 5 – 10 minut: 200,- až 400,-.
 • Pozdní zaplacení příspěvků, kauce nebo odevzdání přihlášek pro vstup do USK za všechny hráče: 100,-/každý den prodlení.
 • Start hráče, který není na odevzdané soupisce, není v systému nebo nemá zaplaceny členské příspěvky (tzv. start hráče načerno): 500,- a kontumace v poměru 0:5
 • Start hráče, který není na odevzdané soupisce, není v systému nebo nemá zaplaceny členské příspěvky, ale je jeho nástup v daném zápase po předchozí domluvě schválen vedoucím UFL: 200,- (bez kontumace).
 • Hráč nastoupí s dresem/trikem, které má jiné číslo, než které má hráč zadané v systému UFL: 100,-
Nedodržení povinností pořadatele:
 • Nezajištění pořadatele: 400,-/zápas.
 • Pozdní příchod pořadatele: 150,-/osoba/zápas.
 • Nezajištění rozhodčího: 200,-/osoba/zápas.
 • Není přítomný zápis k utkání: 150,–.
 • Není včas připravené hřiště a postavené mantinely: 100,-.
 • Pozdní začátek utkání zaviněný pořadatelem: 100,-.
 • Nesprávně nebo neúplně vyplněný zápis o utkání: 50,-.
 • Nevyplňování zápisu o utkání v průběhu zápasu: 200,- (včetně proškrtání nepřítomných hráčů).
 • Nedostatečná znalost obsluhy časomíry: 100,-.
 • Po skončení posledního utkání hracího dne neuklizena časomíra na vrátnici KTS: 200,-.
 • Po skončení posledního utkání hracího dne nesklizeny řádně, včas a na místo mantinely: 200,-.
 • Po skončení posledního utkání hracího dne zůstal nepořádek v prostorách haly, případně nevrácen klíček od skříňky florbal: 200,-.
 • Po skončení posledního utkání hracího dne nesklizeny a nezamknuty branky, případně neodevzdán klíček : 200,-.
Pokuty spojené s pozdním podáním žádosti o změnu termínu utkání:
 • Podaná 8 a méně dní před původním začátkem utkání: 250,-
 • Podaná 4 a méně dní před původním začátkem utkání: 500,-
 • Podaná den před původním začátkem utkání: 700,-
 • Žádost podaná v den utkání je považována jako nenastoupení družstva k utkání.
Vedení UFL si vyhrazuje právo na změnu ve výši sankcí v závislosti na míře provinění a dalších zjištěných okolnostech.
O pokutách jsou týmy informovány prostřednictvím emailu. Zároveň je pokuta uvedena na stránkách UFL v sekci Blacklist.
Pokuty je nutné uhradit hotově vedoucímu UFL do 14 dnů od jejich uložení. V případě neuhrazení následuje výstraha a přirážka 100 %. Tu je i se samotnou pokutou nutno uhradit do týdne. Pokud se tak nestane, propadá družstvu soutěžní kauce. Pokud následně do týdne není uhrazena pokuta i s přirážkou a složena nová kauce, bude družstvo, které se provinilo vyloučeno ze soutěže!
Putovní pohár
Vítěz play-off vyhrává na rok putovní pohár Worm´s Cup.
 • Pohár je nutné vrátit vedení UFL nejpozději 14 dní před finálem následujícího ročníku.
 • Vítězné družstvo ručí za nepoškozený stav poháru a je případné plně odpovědné za vzniklé škody.
Nahoru